NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS


Mokykloje plati popamokinė veikla:
 

fizinis ugdymas:
krepšinio būrelis (vad. Kačenauskas),
pradinukų sporto būrelis ,,Jaunieji sportininkai“ (vad. V. Takarevičienė);

meninis ugdymas:
būrelis „Dainuok, šok, grok" (vad. A.Petkutė-Savickienė),
dailės studija (vad. R. Kersnauskaitė),
pradinukų būrelis ,,Įdomieji darbeliai" (vad. J. Jakaitienė);

humanitarinis ugdymas:
būrelis ,,Gimtinės pažinimas" (vad. V. Vyčienė),
projektas „Esu ypatingas, nes..." (vad. D. Stundžienė, I.Bereznaja),
būrelis ,,Įveikime kartu" (vad. A. Skirmantienė);
būrelis ,,Pažink save" (vad. S. Cėgienė)

gamtamokslinis ugdymas:
būrelis ,,Jaunasis paramedikas“ (vad. Ž. Laurinavičienė),
pradinukų būrelis ,,Smalsučiai“ (vad. J. Zigmantaitė);

informacinės kultūros ugdymas:
kompiuterininkų klubas „Naminukas" (vad. N. Urbonavičienė);
pradinukų būrelis ,,Kompiuterių pasaulyje" (vad. A. Aksinavičienė).


(Atnaujinta 2021-09-03)