NAMŲ DARBŲ RUOŠIMO KLUBAS


:

,,Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi"
 
Mokykloje nuo 2020 m. vasario 3 dienos pradėjo veikti
„Namų darbų ruošimo klubas“.
Šio klubo tikslas – paskatinti mokinius paruošti namų darbus mokykloje, išsiaiškinti tai, ko nesuprato pamokų metu ar neišmoko dėl ligos bei kitų priežasčių. Namų darbus padės ruošti vyresniųjų klasių mokiniai ar gimnazistai savanoriai, talkininkaujant mokytojams. Ši veikla bus naudinga mokiniams: ir tiems, kurie savanoriaus, ir tiems, kurie paruoš namų darbus.