SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS


Čia mes:

„Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia...“
Dž. Dž. Pajetas
 

Nuo 2018 m. rudens prie Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos veikia specialiojo ugdymo skyrius, kuriam vadovauja Laimutė Žebrauskienė.
Čia 7 (6)-16-21 metų mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys specialiųjų poreikių vaikų ugdymą yra skelbiami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje http://www.sppc.lt


SKYRIUJE VYKSTANTYS RENGINIAI:

,,Mes vaikai, mes pasaulis"
2019-2020 mokslo metais specialiojo ugdymo skyriaus specialiosiose (lavinamosiose) 5-10 klasėse ir I–II–III (socialinių įgūdžių ugdymo) klasėse
vykdoma prevencinė programa „Zipio draugai”.
Programos pamokėles rengia psichologė Snieguolė Cėgienė.
Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS SPECIALISTAI

Rasa Kubiliūnienė,, mokytojo padėjėja,
Edita Baltaduonienė, mokytojo padėjėja,

Vaida Cvekelienė, mokinių palydovė,
Daiva Pinkevičienė, mokinių palydovė,

Snieguolė Cėgienė, psichologė,
Vida Tatarūnienė, logopedė metodininkė,

Raimonda Zvicevičienė, mokytoja, spec. pedagogė,
Solveiga Meslinaitė, vyr. mokytoja, spec. pedagogė,
Eglė Akunienė, mokytoja, spec. pedagogė,
Svetlana Cechmister, mokytoja, spec. pedagogė


Jolanta Jaščemskienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja
Rūta Budrevičienė, pailgintos dienos grupės auklėtojo padėjėja,

Ema Marčinskienė, judesio korekcijos ir gydomosios kūno kultūros mokytoja,
Audra Petkutė-Savickienė, muzikos vyr. mokytoja,